Lärare och instruktörer Häst

Rolle Holmström, hästlärare
Ridlärare, utbildad på Strömsholm. Arbetat på ridskola i många år.
Naturbruksgymnasielärare sen 1995.
Undervisar i ridning, ridlära och hästkunskap ”hästens biologi”.
Kontakt: 0155-26 48 47, roland.holmstrom@oknaskolan.se

Aina Sjölund, stallförman
Utbildad på Wången på kallblodens tid. Gått BYS i Skara, företagande med häst.
Arbetat på naturbruksgymnasium och ridskola sen 1995.
Undervisar i häst- och stallskötsel, körning och ridning.
Kontakt: 0155-26 48 47, 0703-85 89 59, aina.sjolund@oknaskolan.se

Elin Bouvin, instruktör
Instruktör i stall- och hästskötsel.
Undervisar också i ridning och körning.
Ansvarig för NP4 i stallet.
Kontakt: 0155-26 48 47, elin.bouvin@oknaskolan.se

Emelie Lindgren, instruktör
Utbildad hästskötare med inriktning mot travsport
Instruktör i stall- och hästskötsel.
Undervisar också i ridning och körning.
Ansvarig för NP4 i stallet.
Kontakt: 0155-26 48 47, emelie.lindgren@oknaskolan.se