Lärare och instruktörer Häst

Rolle Holmström, hästlärare (tjänstledig)
Ridlärare, utbildad på Strömsholm. Arbetat på ridskola i många år.
Naturbruksgymnasielärare sen 1995.
Undervisar i ridning, ridlära och hästkunskap ”hästens biologi”.
Kontakt: 0155-26 48 47, roland.holmstrom@oknaskolan.se

   

Elin Bouvin, instruktör
Instruktör i stall- och hästskötsel.
Undervisar också i ridning och körning.
Ansvarig för NP4 i stallet.
Kontakt: 0155-26 48 47, elin.bouvin@oknaskolan.se

 

Emelie Lindgren, instruktör
Utbildad hästskötare med inriktning mot travsport
Instruktör i stall- och hästskötsel.
Undervisar också i ridning och körning.
Ansvarig för NP4 i stallet.
Kontakt: 0155-26 48 47, emelie.lindgren@oknaskolan.se