top_driften

Kontaktuppgifter driftpersonal
Sörmlands Naturbruk
Ökna & Nynäs

 
Gårdsmästare och växtodlingsansvarig
Alf Denninger
0155-26 48 32, 070-609 10 08
alf.denninger@oknaskolan.se

 
Ladugårdsförman och fåransvarig
Susanne Sjöberg
0155-26 48 18
susanne.sjoberg@oknaskolan.se

helenacarlsson_liten
Instruktör Lantbruk
Helena Carlsson
0155-26 48 18
helena.carlsson@oknaskolan.se

Instruktör Lantbruk
Jonas Andersson

0155-26 48 18
jonas.andersson@oknaskolan.se


​Instruktör YI
Elin Bouvin

072-141 26 21
elin.bouvin@oknaskolan.se

Instruktör YI
Anna Pettersson

072-141 26 76
anna.pettersson@oknaskolan.se

​Instruktör Särskolan
Aina Sjölund

0155-26 48 26
aina.sjolund@oknaskolan.se

Instruktör Häst
Emelie Lindgren 

0155-26 48 47, 070-385 89 59
emelie.lindgren@oknaskolan.se

Instruktör Djurhus
Johanna Fornander

076-804 91 39
johanna.fornander@oknaskolan.se

Instruktör Djurhus
Ann Eriksson

076-804 91 39
ann.eriksson@oknaskolan.se
pialejonstal
Hunddagis
Pia Lejonstål, föreståndare
0155-26 48 28, 073-867 05 48
pia.lejonstal@oknaskolan.se

Viltmästare
Staffan Möller Pedersen

0155-26 48 09
staffan.pedersen@oknaskolan.se

Instruktör Jakt och viltvård
Jim Forsberg (tjänstledig)

jim.forsberg@oknaskolan.se

Instruktör Jakt och viltvård
Viktor Persson

072-726 12 77
viktor.persson@oknaskolan.se

janis_liten
Verkmästare
Jan-Åke Sjöberg

0155-26 48 32, 076-133 04 42
jan-ake.sjoberg@oknaskolan.se

Trädgårdsmästare
Cecilia Lundgren 

0155-26 48 27, 072-147 77 06
cecilia.lundgren@oknaskolan.se


Trädgårdsarbetare
Ulrik Pettersson

0155-26 48 27
ulrik.pettersson@oknaskolan.se

Maskinförare och instruktörer
Andreas Andersson

0155-26 48 32, 072-743 60 99
andreas.andersson@oknaskolan.se

Simon Melander Divén
0155-26 48 32, 072-147 77 34