top_elevhalsa

Internatet & Fritids
Åsa Tholander, föreståndare
070-227 68 89
asa.tholander@oknaskolan.se

Eva Haglund-Dackmar

Christoffer Smidheda

Stefan Moqvist

070-609 10 07
internatet@oknaskolan.se
Elevhälsa
Kurator
Jessica Pettersson

0155-26 48 23
070-316 09 56
jessica.pettersson@oknaskolan.se
 
Socialsamordnare
Ulrica Backman

0155-26 48 04
072-529 35 53 
ulrica.backman@oknaskolan.se

Skolsköterska
Anette Thunberg

0155-264822
072-147 77 56
anette.thunberg@oknaskolan.se

Speciallärare, Läs & Skrivstudion
Karin Husa
0155-26 48 45
076-109 16 24
karin.husa@oknaskolan.se