lärare

Telefonnummer och mailadress till skolans lärare och instruktörer

Utbildningsfrågor

 • Kirsi Östberg

  Rektor & syv
  0155-26 48 02
  072-143 20 28
  kirsi.ostberg@oknaskolan.se
 • Alf Denninger

  Utbildningsledare
  0155-26 48 03
  070-609 10 08
  alf.denninger@oknaskolan.se
 • Ulrica Backman

  Yrkesintroduktion & gymnasiesärskola
  Socialsamordnare
  0155-26 48 04 
  072-529 35 53 
  ulrica.backman@oknaskolan.se

Kärnämnen

 • Mervi Junger-Karlsson

  Bibliotekarie
  Tisdag-torsdag
  0155-26 48 33
  mervi.junger@oknaskolan.se
 • Rosie Kjerrman

  Kärnämneslärare
  0155-26 48 14
  rosie.kjerrman@oknaskolan.se
 • Per Jogfors

  Kärnämneslärare
  0155-26 48 29
  per.jogfors@oknaskolan.se
 • Blaise Watson

  Kärnämneslärare
  0155-26 48 13
  blaise.watson@oknaskolan.se
 • Anders Holmström

  Biologilärare
  0155-26 48 19
  anders.holmstrom@oknaskolan.se
 • Konny Ericsson

  Idrottslärare/elevstöd
  0155-26 48 26
  konny.ericsson@oknaskolan.se

Odling/Maskin

 • Simon Wancke

  Samordnare
  076-117 09 64
  simon.wancke@oknaskolan.se
 • Malin Celander

  Yrkesämneslärare
  0155-26 48 06
  malin.celander@oknaskolan.se
 • Ylva Landerholm

  Yrkesämneslärare
  0155-26 48 06
  ylva.landerholm@oknaskolan.se
 • Anders Eriksson

  Yrkesämneslärare
  0155-26 48 30
  anders.eriksson@oknaskolan.se
 • Henrik Lindström

  Yrkesämneslärare
  0155-26 48 29
  henrik.lindstrom@oknaskolan.se
 • Mats Tobiasson

  Yrkesämneslärare
  0155-26 48 29
  mats.tobiasson@oknaskolan.se
 • Cecilia Lundgren

  Trädgårdsmästare och instruktör
  0155-26 48 27
  072-147 77 06
  cecilia.lundgren@oknaskolan.se
 • Andreas Andersson

  Maskinförare & Instruktör
  0155-26 48 32
  072-743 60 99
  andreas.andersson@oknaskolan.se
 • Björn Johansson

  Maskinförare & Instruktör

  0155-26 15 42
  070-334 90 37
  bjorn.johansson@oknaskolan.se

 • Jan-Åke Sjöberg

  Maskinförare & instruktör
  0155-26 48 31
  076-133 04 42
  jan-ake.sjoberg@oknaskolan.se
 • Svante Johansson

  Maskinförare & instruktör

  0155-26 15 42
  070-260 58 83
  svante.johansson@oknaskolan.se

 • Ulrik Pettersson

  Trädgårdsarbetare & instruktör
  0155-26 48 27
  ulrik.pettersson@oknaskolan.se
 • Dennis Lammes

  Trädgårdsanläggare & instruktör
  0155-26 48 06
  072-148 29 70
  dennis.lammes@oknaskolan.se

Djur/Stall

 • Eva Forsén

  Husdjurslärare
  0155-26 48 47 
  eva.forsen@oknaskolan.se
 • Kristina Pettersson

  Djurvårdslärare, skolans veterinär (tjänstledig)
  0155-26 48 47
  kristina.pettersson@oknaskolan.se
 • Tove Berglind

  Instruktör Djur
  076-804 91 39
  tove.berglind@oknaskolan.se
 • Petronella Nilsson

  Instruktör Djur
  076-804 91 39
  petronella.nilsson@oknaskolan.se

 • Pia Lejonstål

  Föreståndare hunddagis, instruktör
  0155-26 48 28
  pia.lejonstal@oknaskolan.se
 • Helena Carlsson

  Instruktör lantbruk
  0155-26 48 18
  070-460 20 35
  helena.carlsson@oknaskolan.se
 • Susanne Sjöberg

  Instruktör lantbruk
  0155-26 48 18
  070-494 13 82
  susanne.sjoberg@oknaskolan.se
 • Jonas Andersson

  Instruktör ladugården
  0155-26 48 18
  jonas.andersson@oknaskolan.se
 • Roland Holmström

  Lärare hästhållning
  0155-26 48 47
  roland.holmstrom@oknaskolan.se
 • Elin Bouvin

  Instruktör
  070-385 89 59
  elin.bouvin@oknaskolan.se
 • Emelie Lindgren

  Instruktör
  070-385 89 59
  emelie.lindgren@oknaskolan.se
 • Maria Jägerdén

  Instruktör Häst
  070-385 89 59
  maria.jagerden@oknaskolan.se
 • Ann-Sofie Sandell

  Lärare
  0155-26 48 47 
  ann-sofie.sandell@oknaskolan.se
 • Carl Bundajev

  Instruktör
  0155-26 15 42
  carl.bundajev@oknaskolan.se

Skog & upplevelser

 • Kenneth Schulze

  Samordnare, gymnasielärare
  0155-26 48 09
  072-143 35 48
  kenneth.schulze@oknaskolan.se
 • Stephan Gäfvert

  Samordnare Nynäs naturreservat, gymnasielärare, 
  0155-26 48 09
  072-529 50 44                            
  stephan.gafvert@oknaskolan.se
 • Staffan Möller-Pedersen

  Viltmästare & instruktör
  0155-26 48 09
  staffan.pedersen@oknaskolan.se
 • Jim Forsberg

  Instuktör (tjänstledig)
  072-72 61 277
  jim.forsberg@oknaskolan.se
 • Göran Strand

  Skogslärare
  0155-26 48 09
  goran.strand@oknaskolan.se
 • Viktor Persson

  Instruktör
  0155-26 48 32
  076-591 29 13
  viktor.persson@oknaskolan.se
 • Jimmy Pettersson

  Lärare
  0155-26 48 09
  jimmy.pettersson@oknaskolan.se
 • Bo Söderberg

  Lärare
  0155-26 48 09
  bo.soderberg@oknaskolan.se