top_lärare

Telefonnummer och mailadress till skolans lärare och instruktörer

Jakt- och viltvård

 • Kenneth Schulze

  JV-lärare, arbetslagsledare
  0155-264809
  kenneth.schulze@oknaskolan.se
 • Stephan Gäfvert

  JV-lärare
  0155-26 48 09, 0725-102250                              
  stephan.gafvert@oknaskolan.se
 • Staffan Möller-Pedersen

  Viltmästare, JV-instruktör
  0155-264809
  staffan.pedersen@oknaskolan.se
 • Jim Forsberg

  JV-instuktör (tjänstledig)
  072-72 61 277
  jim.forsberg@oknaskolan.se
 • Göran Strand

  Skogslärare
  0155-264809
  goran.strand@oknaskolan.se
 • Blaise Watson

  Kärnämneslärare
  0155-264813
  blaise.watson@oknaskolan.se
 • Viktor Persson

  JV-instuktör
  072-72 61 277
  viktor.persson@oknaskolan.se

Trädgård

 • Ylva Landerholm

  Trädgårdslärare
  0155-26 48 06
  ylva.landerholm@oknaskolan.se
 • Malin Celander

  Trädgårdslärare
  0155-26 48 06
  malin.celander@oknaskolan.se
 • Cecilia Lundgren

  Trädgårdsmästare
  0155-264827, 072-147 77 06
  cecilia.lundgren@oknaskolan.se

Lantbruk

 • Alf Denninger

  Odlingslärare, arbetslagsledare
  0155-264832
  alf.denninger@oknaskolan.se
 • Rosie Kjerrman

  Kärnämneslärare
  0155-264814
  rosie.kjerrman@oknaskolan.se
 • Anders Eriksson

  Tekniklärare
  0155-264830
  anders.eriksson@oknaskolan.se
 • Mats Tobiasson

  Odlingslärare
  0155-264829
  mats.tobiasson@oknaskolan.se
 • Anders Holmström

  Biologilärare
  0155-264819
  anders.holmstrom@oknaskolan.se

Häst

 • Roland Holmström

  Arbetslagsledare, områdesansvarig
  Lärare hästhållning

  0155-264847
  roland.holmstrom@oknaskolan.se
 • Emelie Lindgren

  Instruktör
  0155-264847
  emelie.lindgren@oknaskolan.se

Djur

 • Kristina Pettersson

  Djurvårdslärare, skolans veterinär
  0155-264847
  kristina.pettersson@oknaskolan.se
 • Eva Forsén

  Husdjurslärare
  Arbetslagsledare

  0155-264847
  eva.forsen@oknaskolan.se
 • Sita Jern

  Kärnämneslärare
  0155-264813
  ​sita.jern@oknaskolan.se
 • Johanna Fornander

  Instruktör Djur
  076-804 91 39
  johanna.fornander@oknaskolan.se
 • Ann Eriksson

  Instruktör Djur
  076-804 91 39
  ann.eriksson@oknaskolan.se

 • Pia Lejonstål

  Föreståndare hunddagis, instruktör
  0155-264828
  pia.lejonstal@oknaskolan.se
 • Per Jogfors

  Naturvetenskapslärare
  0155-264829
  per.jogfors@oknaskolan.se

Gymnasiesärskolan

 • Rosalie Tiger

  Kärnämneslärare, arbetslagsledare
  0155-264826
  rosalie.tiger@oknaskolan.se
 • David Dahlgren

  Kärnämneslärare
  0155-264826
  david.dahlgren@oknaskolan.se
 • Henrik Fornander

  Lärare yrkesämnen
  0155-264826
  henrik.fornander@oknaskolan.se
 • Lena Näslund

  Lärare yrkesämnen
  0155-264826
  lena.naslund@oknaskolan.se
 • Lena Fagerlund

  Assistent
  0155-264826
  lena.fagerlund@oknaskolan.se
 • Johanna Sundberg

  Assistent
  0155-264826
  ​johanna.sundberg@oknaskolan.se
 • Konny Ericsson

  Idrottslärare/elevstöd
  0155-264826
  ​konny.ericsson@oknaskolan.se