Vi har genom året fått flera olika miljöpriser - du kan läsa om dem här!

  

Miljöstipendium 2014 till vårt miljöråd och städpersonal

Elever i vårt miljöråd och vår städpersonal har tilldelats Miljöstipendium 2014! Grattis till Jessica Olsson, Isa Hellman, Linda Insulander och Ida Frankenberg som får dela på 5.000:- och grattis till Karin Lind, Inger Pettersson och Yvonne Bleckert som får dela på 6.000:- Fint jobbat!

Sammanfattning om elevernas miljöarbete:
På Öknaskolan finns ett miljöråd som utgörs av 4-6 elever. Miljörådet har bland annat planerat och genomfört Earth Week, ett årligt återkommande event som bygger på tankarna bakom Earth Day. Miljörådet har även skapat en ny rutin för att sprida miljöbudskap. De gör varje vecka en kort notis kring till exempel ett miljöproblem som sedan publiceras på skolans intern-tv. Eleverna är ambassadörer inom skolan och kommunicerar miljörelaterad information i sina respektive klasser och bland sina vänner; till exempel om minskad vattenförbrukning och ökad källsortering.

Miljöenhetens motivering

Med ett imponerande engagemang arbetar Öknaskolans miljöråd för en bättre miljö. Genom information och innovativa åtgärder har de lyckats skapa forum för miljöfrågor och når på så sätt ut till såväl jämnåriga som personal. En insats som ger ringar på vattnet.

Sammanfattning om städpersonalens miljöarbete:
Städpersonalen tog förra året initiativ till en omorganisering som har gett bra resultat inom miljöområdet. Städerskorna hade tidigare separata ansvarsområden, men städar numera tillsammans. Detta innebär att de bland annat inte längre behöver tre bilar, utan bara en. Genom utbildningar har de tagit till sig information om hur rengöringsmedel kan användas mer effektivt. Genom ändrad arbetsmetod har de även lyckats minska förbrukningen av plastpåsar betydligt.

Miljöenhetens motivering
Städpersonalen har på ett ytterst medvetet och genomtänkt sätt arbetat med sina mest betydande miljöaspekter. Med sitt exempel är de en inspiration och ett föredöme för alla oss andra.

Miljöstipendiet har delats ut årligen sedan 2006 då det inrättades efter beslut i landstingsfullmäktige. Syftet med miljöstipendiet är att uppmuntra utvecklingen av landstingets miljöarbete och att uppmärksamma bra insatser för en bättre miljö. Totalt har 9 stycken ansökningar inkommit till miljöenheten för år 2014, varav fem av dem har nominerats.

 puff_mervi

Miljöpris till Mervi Junger!

Mervi Junger är förutom Öknaskolans bibliotekarie även områdesansvarig i miljöfrågor för skolans slott och bibliotek. Då skolan är ISO-miljöcertifierad så genomförs en miljörevision varje år.

 "Jag har i många år haft en vision om att göra något extra miljöinspirerat i mitt skolbibliotek", säger Mervi. "För att göra biblioteket till en miljövänlig zon lade jag fram 28 punkter på hur detta kunde genomföras. Konceptet blev ett mätbart miljömål för 2010".

Några av Mervis punkter är; miljöhörna i litterära rummet med böcker, film mm som visar miljöarbete, info om Öknaskolans miljöarbete, lågenergilampor, handdukar i ekologisk bomull, miljövänligt kopieringspapper och källsortering i anslutning till biblioteket.  För detta tilldelas nu Mervi det årliga stipendiet av Sörmlands Landsting. Ytterligare en person och en förvaltning har fått priset.

"Jag har också lagt fram en tanke om att mina idéer ska spridas som ringar på vattnet på hela skolan på alla mindre avgränsade avdelningar. Jag har en vision om att man så småningom kan gör en Miljöstig - en vandring mellan samtliga våra miljözooner på skolan. Ett sätt att visa eleverna att detta med miljö hänger ihop och sätta det i ett för dem tydligt sammanhang".

Grattis Mervi önskar vi alla!