NYHETER

Publicerad: 09 mar, 2018

Dovhjort fälld på Öknas marker

erik thorngren_800x

Dovhjort fälld på Öknaskolan av Erik Thorngren JV16. Ökna bedriver naturlig förvaltning vilket betyder att endast äldre hjortar som nått sin topp fälls. Hjorten är bedömd med tandsnitt till 7,5 år.

Staffan Möller Pedersen, viltmästare Öknaskolan.