Det här är valet för dig som har ett stort djurintresse och vill ha en bred utbildning. 
Välj mellan utgång Djurvårdare eller Naturvetenskap.

Målet är att vara anställningsbar direkt efter avslutad examen, något som är fullt möjligt tack vare den unika bredd du får i undervisningen! Detta medför att du kan arbeta med olika typer av djur och djurhållningar efter dina tre år på skolan. Att vara en god djurskötare innebär att använda naturens resurser på ett sätt som är gynnsamt för både djur och natur. Därför sker vår undervisning inte bara i klassrum och stallar, utan även ute i naturen!

Närhet till djuren

Vi har ett djurhus med ett urval av sällskapsdjur: kaniner, reptiler, fåglar, fiskar och gnagare. I verksamheten finns även mjölk-, nöt- och fårproduktion, hönssamt ett stall med hästar. Vi har också ett eget hunddagis där du får träna skötsel och träning samt studera hundens beteenden. En djurskötare behöver ha känsla för hur djur mår och hur man sköter dem bäst. Kunskapen får du genom en varierande undervisning i såväl klassrummet som tillsammans med våra djur. I flera av inriktningskurserna som du kommer att läsa under dina tre år finns möjligheten att utveckla erfarenheter och kunskaper som en djurvårdare behöver. Genom vad vi kallar för stallturer kommer du tillsammans med instruktör att arbeta med våra djur och följa de skötselrutiner de kräver. Här får du sköta, vårda, hantera och utfodra djur av många olika slag.

Djursjukvård

På skolan har vi en anställd veterinär som undervisar dig i bland annat djursjukvård. Skolan har även en veterinärklinik där både undervisning och enklare veterinärverksamhet kan bedrivas. Under din tid på skolan genomgår du en grundkurs i läkemedelshantering, vilket innebär att du till exempel kan utföra vissa injektioner och behandlingar när du arbetar på en veterinärklinik. Efter godkänd kurs i läkemedelshantering kan du arbeta som djurvårdare nivå 2 inom djursjukvård.

En stor bredd av möjligheter

Många bra och värdefulla kontakter i arbetslivet får du via din APL-plats. Vi samarbetar med många i branschen och hjälper till att hitta en plats som passar just dig och dina intressen. I skolans kontaktnät med APL-platser finns bland annat 4H-gårdar, veterinärkliniker, hunddagis och djurpark. Vi ger dig som elev en bred bas som gör att du efter avslutad examen kan arbeta som djurvårdare i zoobutik, på djurpark, hunddagis, lantbruk eller veterinärklinik. Du har alla möjligheter att göra det du brinner för, oavsett om du vill börja jobba direkt eller studera vidare till exempelvis veterinär, agronom, etolog eller zoolog.

På skolan erbjuder vi möjligheten att läsa naturvetenskaplig fördjupning samt att genom individuellt val få särskild behörighet till vidare studier på högskolan eller universitetet. Väljer du programfördjupningen Djurvård får du möjlighet att ta zoohandlar-certifikat. Med certifikatet får du driva egen zoobutik.

Programplan