Satsa på ett hållbart företagande inom odling med denna trädgårdsmästarutbildning med inriktning på odling, innovation och företagande! Efterfrågan på närodlad och hållbart producerad mat är enorm och trädgårdsmästare med kunskap om affärer och entreprenörskap behövs för att kunna möta den.

Framtiden är grön – och hållbar!

Samhället behöver ställa om och fler och fler vill äta hållbart odlad mat från gårdar i närheten. Såväl stora livsmedelskedjor och grossister som offentliga kök och restauranger vittnar om att de skulle kunna sälja mycket mer lokalproducerade grödor än de idag har tillgång till. Samtidigt kämpar många odlare med lönsamhets- och effektivitetsproblematik. För att odla hållbart - både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv - behövs kunskaper hos odlarna.

"Den här utbildningen ger stora möjligheter för den som vill odla och utveckla sin verksamhet till att bli mer affärsmässig. Den ligger därmed helt rätt i tiden och det känns jättebra att kunna erbjuda en gedigen utbildning som denna."
- Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare Campus Nyköping

Utbildningen trädgårdsmästare – odling, innovation och företagande är framtagen med hjälp både stora nationella aktörer såsom Ica och Coop, lokala föreningar, kommuner och företag såsom exempelvis Stolt Mat i Sörmland, Sörmlands Matkluster, Agro Sörmland, Region Sörmland, LRF och Hushållningssällskapet.

Den här utbildningen till trädgårdsmästare genomförs på distans med fysiska träffar i perioder. Var med och skapa framtidens matproduktion!

Utbildningens upplägg

Utbildningen är ett samarbete mellan Campus Nyköping och Öknaskolan/Sörmlands naturbruk. Den omfattar 380 YH-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. Observera att studierna pågår hela odlingssäsongen, alltså utan sommaruppehåll.

Utbildningen ges på heltid och med ett distansupplägg som innebär att klassen delas in i grupper som under odlingssäsongen turas om att vara på plats veckovis, var fjärde vecka på Öknaskolan utanför Nyköping. Där sker praktiskt odlingsarbete i fin miljö med goda faciliteter. Boende finns att tillgå mot extra avgift. De grupper som inte är på plats i den praktiska odlingen studerar teori hemifrån och utbyte mellan grupperna sker kontinuerligt via till exempel videodagbok.

De kurser som är inriktade på företagande sker på distans och varvas med praktik hos en egenföretagare inom gröna näringar. Studiebesök är en betydande del av utbildningen, särskilt inom kursen förädling och innovation.

Behörighet och ansökan

Läs mer och ansök hos campus Nyköping (extern länk)