Att arbeta med gröna miljöer ligger i tiden, de är vackra och fyller många funktioner. Här kan du som är intresserad av växter, utomhusmiljöer och trädgårdsanläggning läsa trädgårdsutbildning utan några tidigare erfarenheter inom området.

Som studerande på vuxenutbildningen "Skötsel av utemiljöer" får du vara med och påverka den gröna miljön. I trädgårdsarbetet ingår det bland annat att anlägga och givetvis underhålla och utveckla grönområden. Under utbildningen får du kunskaper om växter, odling och hur man skapar vackra gröna utemiljöer i offenliga miljöer som parker och gatumiljöer såväl som i privata trädgårdar. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor och möjligheten till jobb efter avslutad utbildning är god.

Utbildningens genomförande

Utbildningen pågår under 40 veckor och sker i samverkan med Campus Nyköping. Park- och trädgårdsanläggningarna vid Öknaskolan används i den dagliga undervisningen.

Behörighet

SFI-D ska vara avklarad

Ansökan och utbildningsstart

Läs mer hos Campus Nyköping (extern länk)