torsdag 17 september 2020

Öknaskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Skolverkets rekommendationer och stödinformation, Region Sörmlands rekommendationer samt Region Sörmlands smittskyddsläkares rekommendationer och beslut.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om nuläget.

 

Texten uppdaterad den 2/12

Ett fåtal elever på Öknaskolan har testats positivt för covid-19. Eftersom dessa elever går i olika klasser riskerar smittan nu att finnas i många klasser och därför har skolledningen gemensamt med regionens smittskyddsläkare beslutat att all undervisning på Naturbruksprogrammet kommer att ske på distans from imorgon 2020-11-26 och terminen ut (tom 2020-12-17).

Undervisning på yrkesintroduktion/arbetsgrupp och gymnasiesärskolans program berörs inte.

För skolan gäller:

  • Lektionerna slutar idag 2020-11-25 kl. 14.00
  • Alla eleverna ska testa att inloggning till skolmail, Fronter mm fungerar, att laddaren tas med hem mm.
  • All undervisning kommer att ske på distans from torsdagen 2020-11-26
  • Eleverna återkommer till skolan vid vårterminens start 2021-01-11
  • Undantag från distansundervisning kan komma att göras för elever som har särskilda skäl till att få närundervisning. Undervisande lärare gör denna bedömning.

Vi hoppas att detta ska bidra till minskad smittspridning och möjliggöra undervisning på plats under vårterminen!

Finns det frågor eller funderingar gällande distansundervisning maila till: martina.granquist@oknaskolan.se

Vi hoppas att ni hjälper era ungdomar med studierna under perioden de studerar hemifrån.

Håll i, håll ut och håll avstånd!

 

 

Nyhetsarkiv