Här finns möjligheterna för dig som är intresserad av djur, natur och teknik!


Vi erbjuder fem inriktningar på Naturbruksprogrammet; Hästhållning, Djurvård, Trädgård, Lantbruk och Naturturism. Hos oss finns även anpassad gymnasieskola med programmet Skog, mark och djur, Individuella programmet samt Yrkesintroduktion.

I ditt dagliga klassrum möter du ett mosaikartat landskap med djupa skogar och åkrar, berg, skärgård- och åkerlandskap där vi bedriver både jordbruk, aktiv jakt och viltvård samt besöksnäring. Direkt på skolområdet finns bland annat djurhus, ladugård, stall, ridhus, ridbanor, växthus och maskinhall. 

Här finns goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet! Vill du hellre läsa vidare till exempelvis agronom, veterinär, etolog, trädgårdsmästare, viltmästare eller hippolog erbjuder vi en naturvetenskaplig profil som ger dig särskild behörighet. 

På gång