torsdag 20 januari 2022

Huvudmannen har med beslutsunderlag från skolledning samt underlag från Skolverket fattat beslut om att övergå till partiell distansundervisning från och med vecka 4 till och med vecka 9. Beslutet har fattats för att kunna garantera eleverna en bra undervisning.Detta berör inte Bachmanska, IP samt IM.

Så här kommer det att se ut kommande veckor:

V 4: NB21 på plats
v 5:NB19 på plats
v 6:NB20 på plats
v 7:NB19 på plats
v 8:Sportlov
v 9:NB21 på plats

Prognoserna säger att smittan högst sannolikt kommer att plana ut under våren varför vi redan nu gör en plan ända fram till vecka 9. Vi reserverar oss för ändringar som kommer från Folkhälsomyndigheten och region Sörmland.

Angående skollunch

Elever som har distansundervisning kommer att erbjudas matlådor från Ekologen, vecka 4 kan dessa hämtas två dagar i taget, från fredag vecka 4 kan matlådor hämtas veckovis. Dessa hämtas ut efter beställning från eleverna. Beställning av matlådor skickas till kansli@oknaskolan.se  

Angående internatet
Endast elever som har närundervisning får bo på internatet. Ordinarie tider för alla måltider gäller.

Angående transport
Bussar går ordinarie tider under hela perioden.

Nyhetsarkiv