tisdag 12 januari 2021

Smittspridning i Sörmland är fortfarande alarmerande hög och vården hårt ansträngd. Smittskyddet i Region Sörmland ser det som viktigt att alla aktörer försöker minska smittspridningen med alla lämpliga medel.

 Sörmlands Naturbruk, Öknaskolan har därför beslutat att fortsätta med fjärr- och distansundervisning som den huvudsakliga undervisningsformen i den skepnad som undervisningen skett i vecka 2 och 3. Det innebär att praktiska moment kommer att genomföras på skolan i mindre grupper och att elever som har behov av att studera på skolan kan göra det efter överenskommelse, medan de flesta eleverna studerar hemifrån via Fronter och Teams.

 Fjärr- och distansundervisning kommer att fortsätta till fredagen den 19 februari. Vid eventuella nya direktiv från regeringen, kan beslutet ändras.

 Kursansvariga lärare och elevrådgivare kommer att informera om vad som gäller för respektive elev/elevgrupp.

 

Vid generella frågor, kontakta rektor Martina Granquist Nkodia

martina.granquist@oknaskolan.se

 

Vid eventuell oro, specialpedagogiska frågor mm, kontakta respektive elevrådgivare eller elevhälsan

Socialsamordnare Ulrica Backman ulrica.backman@oknaskolan.se
Speciallärare Karin Husa
karin.husa@oknaskolan.se

Skolkurator Frida Vejdal frida.vejdal@oknaskolan.se

Skolsköterska Lina Arthana lina.arthana@oknaskolan.se

Syv/biträdande rektor Kirsi Östberg kirsi.ostberg@oknaskolan.se

 

Vi hoppas på att så snart det bara är möjligt få se er igen!

Nyhetsarkiv