Öknaskolan anordnar kurser i motor- och röjsåg. Vi anpassar kurserna efter dina behov. Våra utbildningar genomförs i ändamålsenliga lokaler och egen skog. Den senaste arbetstekniken presenteras på kurserna!

Lagen kräver körkort för motorsåg

Arbetsmiljöverket kräver att alla som arbetar med motorkedjesåg eller röjsåg har genomgått utbildning eller har kompetensbevis för den typ av arbete som ska utföras.
Minimiålder för motorsågsarbete är 16 år. Arbetar man ensam, vilket inte rekommenderas, är minimiåldern 18 år. För röjsåg är minimiåldern 16 år och den som arbetar ska ha kunskap om risker vid arbete samt och skötsel av såg och utrustning

Som privatperson eller om du använder motorsåg i den egna verksamheten behöver du inte ha körkort eller kompetensbevis. Däremot ebehövs det om du t.ex. hjälper en granne eller utför arbete åt någon annan. 

Kurserna och deras innehåll

Vid varje kurstillfälle ska deltagarna avlägga praktiskt och teoretiskt prov för att erhålla körkortet (kompetensbevis) – allt enligt SäkerSkogs framtagna regler. Vi kan även hålla kurser på andra platser om det skulle passa er bättre. 

Endast uppkörning

Har Du goda praktiska förkunskaper och förbereder dig med självstudier kan du utan kurs göra prov och tester utan att genomgå grundutbildningen, så kallad ”uppkörning”.
Pris vid uppkörning samt nivå D, S, V: Lämnas vid offertfrörfrågan

Motorsåg nivå A-I

Nivå A vänder sig till motorsågsanvändare där trädfällning inte ingår, t.ex. byggnadsarbete, vedhuggare m fl. Kursen är upplagd på 1 dag.
Kursinnehåll:

 • Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter.
 • Vård och tillsyn av sågen
 • Vård och underhåll såg och skärutrustning
 • Godkänd skyddsutrustning och vård av denna.

 Nivå B ger kunskaper och färdigheter för normalt skogsarbete och trädfällning. Kursen kräver att man gått Nivå A och är upplagd på 2-3 dagar beroende på förkunskaper.
Kursinnehåll:

 • Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter.
 • Kunskap om och val av fällningsteknik.
 • Kapningstekniker och avlastad  kvistningsteknik
 • Använda förekommande fällningshjälpmedel
 • Vård och underhåll av verktyg
 • Nedtagning av fastfällda träd
 • Upparbetning av enstaka vindfälle

Nivå C riktar sig till personer som använder motorsåg vid avancerad trädfällning efter vägar, ledningar eller tomtarbeten. Du lär dig också hantering av andra svåra situationer, t.ex. stormfällda träd. Upparbetning och kapning av stammar i spänn. Nivå C förutsätter avklarad nivå AB och 80 timmars praktik.

Nivå D riktar sig till anställda eller företagare som arbetar med röjnig/uppröjning av linjegator med motorsåg.

Nivå S  Skadade eller stormfällda träd. Utbildningen har efterfrågats av kraft bolag och skogsägare. Nivå S tar inte upp den avancerade fällningen men har samma förkunskapskrav på 80 timmar som för C-nivån.

Nivå V använda motorkedjesåg och alternativa handredskap för att i akuta situationer säkra och röja vägar där träd fallit och hindrar eller utgör fara för trafiken.

Nivå I virke som hamnat i spänn i t.ex. olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin.

 Röjsåg nivå RA, RT, RB

Nivå RA är en grundläggande kurs som vänder sig till dig som privat eller anställd arbetar med röjsåg. Omfattning 1-1,5 dag.
Nivå RT är en grundläggande kurs som vänder sig till dig som endast använder röjsågen som trimmer. Omfattning 1 dag.
Kursinnehåll RA & RT

 • Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter.
 • Vård och tillsyn av sågen
 • Vård och underhåll såg och skärutrustning
 • Arbetsteknik med trimmer, ”treudd”, klinga mm. OBS! RT ej klinga.
 • Godkänd skyddsutrustning och vård av denna.

Nivå RB vänder sig till dig som arbetar med eller ska arbeta med skogsröjning. Förkunskaps krav är Nivå RA samt praktisk erfarenhet av arbete med skogsröjning. Omfattning 1 dag.
Kursinnehåll:

 • Aktuell arbetsmiljölagstiftning och gällande föreskrifter.
 • Styrning av stammarna när Du röjer.
 • Planering av röjningen
 • Kontroll av utförd röjning

Priser exkl. moms

Motorsåg
Nivå A                 3.000:-  (1 dag)
Nivå A+B            6.000:-  (3 dagar)
Nivå C                7.000:- (3 dagar)
Extra dag            1.500:-

Röjsåg
Nivå RA                 3.000:- (1 dag)
Nivå RA+RB          4.000:-  (2 dagar)

Kostnad för mat, fika och kurslitteratur ingår i kurspriset. Alla priser är exklusive moms.

Vid behov kan Du låna personlig skyddsutrustning, verktyg och såg till en kostnad av 500:- exkl moms/person och kurstillfälle. Kortavgift tillkommer vid godkänd examination. 120:- i grundavgift + 120:-/ny nivå