Öknaskolan anordnar kurser inom trädgård och anpassar kurserna efter dina behov. Våra utbildningar genomförs i ändamålsenliga lokaler.

Kurser och innehåll

Beskärning och trädvård

Kursen riktar sig till de som behöver beskära såväl träd som buskar för att skapa en vacker utemiljö, både i det offentliga rummet såväl som i trädgården hemma.
Kursinnehåll:

 • Beskärningstekniker och konsekvens av att skära utan kunskap
 • Olika träd kräver olika beskärning
 • Fruktträdens uppbyggnad för en stabil krona med fin frukt
 • Vård av träd och buskar
 • Beskärningsredskap och sjukdomar hos växter.

Omfattning: Kursen omfattar såväl teorilektioner som praktiskt arbete och pågår under två dagar.

Trädgårdsmaskiner

Denna kurs vänder sig till de som arbetar med trädgårdsmaskiner i arbetet som exempelvis traktor, lastmaskin, grävmaskin eller åkgräsklippare. Vi formar kursen efter deltagarnas behov.
Kursinnehåll:

 • Enklare service av trädgårdsmaskiner
 • Praktisk körning i parkmiljö samt övningsbanor
 • Användning och påkoppling av redskap
 • Viss teori med betoning på säkerhet och arbetsmiljökrav

Omfattning: Kursen omfattar såväl teorilektioner som praktiskt arbete och pågår under två dagar.

Trädgårdsanläggning

Anläggning av mindre markytor. Med rätt kunskap och tekniker håller dessa ytor länge och bidrar till en snygg fungerande utemiljö. Kursen erbjuds under perioden april-september.
Kursinnehåll:

Vi går igenom Mark-Ama och dess  föreskrifter som kan vara aktuella, vi ser på enklare anläggningsprojekt som:

 • Lagning av yta kring brunn
 • Mindre reparation av stenbeläggning
 • Muruppbyggnad
 • Gångvägar och stigar

Omfattning: Kursen omfattar såväl teorilektioner som praktiskt arbete och pågår under två dagar.

Skötsel av utemiljöer och växtkännedom enligt Mark-AMA samt TCYK grund

Denna  kurs vänder sig till de som arbetar med utemiljöer alltifrån bostadsområden, parker, industriområden, större fastigheter/gods och friluftsanläggningar. 
Kursinnehåll:

 • Genomgång av gräsytor, de extensiva och de intensiva. Gödsling, renovering, klippning, omvandlande till en mer extensiv yta med mindre skötsel. Besök på något av deltagarnas områden ingår.
 • Buskar, gödning, nyplantering, flyttning, samt dess funktion i ytorna, de bästa sorterna och en prisbild kring dessa.
 • Perenner och rosor; skötsel, gödning, koll på ohyra, samt förändring av tungarbetade ytor, de bästa sorterna, vad fungerar och en prisbild kring dessa.
 • De olika viktiga parkträden som skapar rymd, former och en helhet. Vilka sorter väljer man, sjukdomar som finns,  viktig kunskap kring nyplantering, uppbindning, uppstamning, eller byte. Dålig jord eller liten jordmån.

Omfattning: Kursen omfattar såväl teorilektioner som praktiskt arbete och pågår under tre dagar.

Priser exkl. moms


Beskärning och trädvård                4.000:-  (2 dagar)
Trädgårdsmaskiner                        4.000:-  (2 dagar)
Trädgårdsanläggning                     2.500:- (2 dagar)
Skötsel av utemiljöer                      6.000:- (3 dagar)

Pris per person. Baserat på en grupp om 8 personer. Redskap, kursmaterial, fika och lunch inngår i kurspriset.