Elsbeth Funch var en mycket speciell kvinna som levde och verkade på Ökna under 1900-talets första hälft. Hon var en förebild för många på många sätt.

Anno 1907 köpte hon Ökna tillsammans med sin make Harald Funch, detta för att skapa sig ett hem såväl som en Sörmländsk mönstergård. Med viktiga 4 K i bagaget: Kunskap – Kraft – Kärlek och Kosing, byggde hon tillsammans med sin make upp just det: en äkta Sörmländsk mönstergård på Ökna. Bevis för detta finns i flertalet hedersutmärkelser och stipendier från såväl Hushållningssällskapet som dåvarande Kungen av Sverige.

När hon testamenterade hela sin egendom till Landstinget Sörmland, bara en vecka innan sin död, var det med tanke och önskan om att det i hennes vackra hem skulle beredas plats för  konvalescenter, för att ge möjlighet att tillfriskna i vacker och lugn miljö. Mellan 1945 och början på 70-talet kunde ett stort antal konvalescenter njuta av att vistas på Ökna, samtidigt som landstinget även startade en lantmannaskola på Ökna, år 1947.

 Konvalescenthemmet lades ner men utbildning inom de gröna näringarna har konstant bedrivits, och bedrivs än idag. Grunden till dagens moderna utbildning på Öknaskolan lade Elsbeth och Harald Funch redan för hundra år sedan. Därför är historien om Elsbeths storhet och genorisitet viktig, vilket alla elever får kunskap om redan under den första månaden av sin utbildning på Öknaskolan. En stor målning på Eslbeth hänger över öppna spisen i Blå salongen på Ökna slott. Varje år i juni när studenterna tar sin examen i rummet där hennes målning hänger, ser hon på och är andligen närvarande vid elevernas högtidsstund.. Historiens vingslag känns genom rummet när vi skänker Elsbeth en varm tanke och vårt tack.

Vill du läsa mer om Elsbeth Funch? Här kommer du till Stiftelsen Elsbeth Funchs släktfond.