Vi strävar efter att Region Sörmlands webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på oknaskolan.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns ett fåtal dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar för att få till en lösning på dessa så snart som möjligt, med en målsättning utskriven per ärende:
    "Allt du behöver veta om internatet", beräknas bli åtgärdad februari 2024

  • Vissa system som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna.

Du kan kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

 Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://oknaskolan.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta emma.soderberg@oknaskolan.se.