För dig som vill påverka och förändra den gröna miljön!
Välj mellan utgång Trädgårdsanläggare eller Naturvetenskap.

Är du kreativ, intresserad av teknik och har en känsla för estetik och hantverk? Här kan du som är intresserad av växter och utomhusmiljöer läsa Naturbruksprogrammet med inriktningen Trädgård. Som elev på trädgårdsutbildningen får du vara med och påverka den gröna miljön. I trädgårdsarbetet ingår det bland annat att designa, anlägga och givetvis att underhålla och utveckla.  Vi använder park- och trädgårdsanläggningarna vid både Öknaskolan och Nynäs slott i vår dagliga undervisning. Här finns ett växthus för odling med ett sortiment av inomhusväxter. Vi frilandsodlar grönsaker och har även en mindre frukt- och bärodling. En successiv utveckling av parken på Nynäs slott sker i samverkan med utbildningen.

Inga förkunskaper för växt och trädgård behövs för att söka till Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård. Har du en längtan efter att veta mer om växter, odling och att vara med och skapa gröna utemiljöer, är detta programmet för dig!

Efter gymnasiet

Intresset för utveckling av trädgårdsmiljöer har ökat enormt. Både i offentliga miljöer och hos privatpersoner satsar man mycket på trädgårdsdesign, anläggning och förvaltning av trädgårdar, parker och gatumiljöer. Gröna miljöer används också som redskap inom skola, vård och rehabilitering.Efterfrågan på kunnig arbetskraft är mycket stor. I Sverige finns ett stort antal yrkeshögskoleutbildningar inom trädgård, där du bland annat kan läsa till Trädgårdsmästare. Hos oss kan du välja mellan trädgårdsanläggning eller naturvetenskaplig  fördjupning. Båda valen ger dig en bra grund till ditt framtida yrkesliv.

En växande bransch

Arbete med gröna miljöer ligger i tiden. Gröna miljöer är inte bara vackra och tilltalande miljöer. De har dessutom ofta olika funktioner att fylla inom olika verksamheter, till exempel upplevelser, rehabilitering, vård och lärande. Det kan också vara en viktig del av landsbygdsutvecklingen.Anläggningsföretag, stora gods och gårdar, andra företag och institutioner av olika slag behöver kompetent arbetskraft för att anlägga och sköta utemiljön. Branschen är också beroende av egna företagare.

Stora kunskaper

Den sammanlagt 15 veckor långa APL ger dig stor erfarenhet i arbetslivet redan under din skoltid. Vi samarbetar med över 250 APL-platser både i Sverige och utomlands!

 

 

 

Programplan