Inriktning Trädgård är pausad och är därför inte sökbar under gymnasievalet 2024. 

För dig som vill påverka och förändra den gröna miljön!
Här kan du som är intresserad av växter och utomhusmiljöer läsa Naturbruksprogrammet med inriktningen Trädgård. Som elev på trädgård får du vara med och påverka den gröna miljön. I trädgårdsarbetet ingår det bland annat att designa, anlägga och givetvis att underhålla och utveckla. Vi använder park- och trädgårdsanläggningen på skolan i vår dagliga undervisning. Här finns ett växthus för odling med ett sortiment av inomhusväxter, och ett kallväxthus för tomater. Vi frilandsodlar grönsaker och har även en mindre frukt- och bärodling.

 

En växande bransch

Intresset för utveckling av trädgårdsmiljöer har ökat enormt. Både i offentliga miljöer och hos privatpersoner satsas det på trädgårdsdesign, anläggning och förvaltning av trädgårdar, parker och gatumiljöer. Anläggningsföretag, stora gods och andra företag av olika slag behöver kompetent arbetskraft för att anlägga och sköta utemiljön. Branschen är också beroende av egna företagare. Efterfrågan på kunnig arbetskraft är mycket stor. Hos oss kan du välja mellan trädgårdsanläggning eller naturvetenskaplig fördjupning. Båda valen ger dig en bra grund till ditt framtida yrkesliv.

Stora kunskaper

Den sammanlagt 15 veckor långa APL ger dig stor erfarenhet i arbetslivet redan under din skoltid. Vi samarbetar med över 250 APL-platser både i Sverige och utomlands!

Förkunskaper och utrustning

Inga förkunskaper för växter eller trädgård behövs för att söka till inriktning Trädgård. Som elev hos oss får du en uppsättning arbetskläder och arbetsskor. Annan säkerhetsutrustning finns att låna vid behov.

Programplan