Som elev på Lantbruk deltar du i den dagliga driften av jordbruket!
Välj mellan utgång Odling, djur, teknik eller Naturvetenskap.

 

Hos oss lär du dig att sköta djur, växter och maskiner som finns på svenska gårdar. Kunskaper i biologi och en bra känsla för våra lantbruksdjur ger välmående grödor och djur. Undervisningen sker i ny teknik som är attraktivt för lantbruksbranschen. Vår målsättning är att du ska bli anställningsbar direkt efter examen. Vår övertygelse är att du kan bli det om vi ger dig förutsättningen att bli trygg i dina kunskaper och färdigheter samt ge dig verktygen att känna stolthet över att arbeta i en bransch som sitter med lösningarna på många av morgondagens utmaningar

Det ska vara lätt att lära

I undervisningen utvecklar du en förmåga att sköta lantbruksdjur på ett säkert sätt. Djurens behov och välmående är avgörande för verksamhetens produktion. Därför lägger vi stor vikt i djurhälsa, djuretik, djurmiljö, avel och produktkvalitet. I inriktningskurserna utvecklar du dina förmågor att iaktta och tolka lantbruksdjurens beteende, välmående och utveckling. Vi berör även avelskunskaper och reproduktion.

På Öknaskolan och Nynäs slott har vi mjölk-, nöt- och lammproduktion vilket ger dig möjligheten att hantera flera olika lantbruksdjur direkt i skolmiljön. Hos oss är det alltid lätt och nära att praktiskt pröva det du lär dig i lektionssalen. Vi djupdyker även i underhåll och reparationer av maskiner och redskap. Du får stor praktisk erfarenhet i att köra och manövrera olika lantbruksmaskiner som till exemel traktorer, skördetröska, vallmaskiner och olika jordbearbetningsredskap. Du får även stor inblick i växtodling och får fördjupade kunskaper om olika odlade växter samt samspelet mellan växter och klimat

Framtiden är ljus

Det här är inriktningen för dig som tänker dig en framtid inom Lantbruk. Lantbruket i Sverige behöver arbetskraft med bred utbildning och därför får du även läsa entreprenörskap hos oss. Du kan också läsa vidare till andra yrken som kräver naturvetenskaplig högskolebehörighet. Den sammanlagt 15 veckor långa APL ger dig stor erfarenhet i arbetslivet redan under din skoltid. Vi samarbetar med praktikgårdar både i Sverige och utomlands!

Utrustning och förkunskaper

Du behöver inte ha några erfarenheter eller kopplingar till branschen innan du börjar. När du börjar på din inriktning får du en uppsättning arbetskläder och skor. Skyddskläder finns att låna vid behov.

 

 

 

Programplan