måndag 23 september 2019

Under våren har Skolinspektionen kvalitetsgranskat yrkesämnet djur på Öknaskolan. Kvalitetsgranskningen är något som alla skolor behöver genomföra för att säkerställa att utbildningen håller den kvalitet som krävs.

Granskningen visar att djurutbildningen på Öknaskolan håller en hög kvalitet. Skolinspektionen bedömer att arbetsuppgifterna i hög utsträckning utformas så att eleverna får möjligheter att utveckla specifika och generella kunskaper samt färdigheter som är betydande för yrkeskunnande. Granskningen visar även att undervisningens genomförande i hög utsträckning bidrar till elevernas yrkeskunnande.

Vi är mycket stolta över att erbjuda utbildningar av hög standard till våra elever!

Nyhetsarkiv