torsdag 17 september 2020

- Stolt. -Jätteglad. -Kvitto att vi är på rätt väg och gör rätt saker. -Bekräftelse på att vårt arbete bär frukt.

Ja, svaren på den klassiska sportfrågan, "hur känns det?"  var många när Elevhälsan på Öknaskolan fick kommentera att de fått regionens hett eftertraktade barnrättspris för år 2018.

Ett pris som de dessutom fick motta under den traditionella Inspirationsdagen för Region Sörmlands barnrättspiloter som ägde rum i Eskilstunatisdagen den 28 maj. yftet med barnrättspriset är att stimulera verksamheters eller anställdas arbete med att implementera barnets rättigheter i enlighet med FN-konventionen och regionens egna styrande dokument. Och i motiveringen till att just elevhälsan på Öknaskolan skulle få priset stod bland annat att de genom målmedveten satsning skapat rättighetsbaserade vardagsnära rutiner.

”Med stort engagemang har de tagit barnrättsperspektivet på allvar bland annat genom att säkerställa elevers personliga utveckling med målet att ALLA barn ska må så bra som möjligt och att alla får vara med och duger som de är.

Elevhälsan har också, tillsammans med skolans elevråd, skapat delaktighet och aktiviteter för alla elever. Att uppmärksamma elever som har det lite tuffare och är i behov av stöd och skydd är prioriterat.

Elevhälsans team har barnets bästa i centrum och genom sitt engagemang och medvetna satsningar lyfter de barnrättsfrågorna och bidrar till ett jämlikt och rättvist arbete som stärker och säkrar upp delaktighet, inflytande med bästa möjliga hälsa och skydd för alla Öknaskolans elever.”
Eller som det också heter i motiveringen: Barnen först! Öknaskolans elevhälsa visar vägen.

Nyhetsarkiv