Vi finns för dig när du behöver oss!

Skolsköterska Åsa Olsson
Medicinskt ledningsansvarig
Arbetstider:
Tis-tor: 8.00 - 18.00
 

Mobil: 072-147 77 56
E-mail: asa.olsson@oknaskolan.se

Skolkurator Petter Svensson
Hos Petter kan du som elev få möjlighet och hjälp med att prata om just det som du har behov av. Det kan vara skolsituationen, kompisar, hemförhållanden, konfliktsituationer m.m. Det som sägs i rummet stannar där om inget annat blir överenskommet. Du kan också få hjälp i kontakten med andra personer och myndigheter inom t.ex. sjukvården och socialtjänsten. Du som är förälder är också välkommen att ta kontakt.

Tel:  070-316 09 56
E-mail: petter.svensson@oknaskolan.se

 

Skolpsykolog Metti Sanharib

Tel:  070-316 09 56
E-mail: metti.sanharib@oknaskolan.se

Socialsamordnare Ulrica Backman
För frågor som rör Yrkesintroduktion och Gymnasiesärskolan.
Tel: 072-529 35 53
E-mail: ulrica.backman@oknaskolan.se

Speciallärare Karin Husa
Tell: 076-109 16 24
E-mail: karin.husa@oknaskolan.se

 

Ungdomsstödjare

Här finns information om Ungdomsstödjare i Nyköpings Kommun.

Drogplan

Alla gymnasieskolor i Nyköpings kommun har tillsammans med socialtjänsten, Polisen samt kommunens folkhälsosamordnare utarbetat en gemensam drogplan som följer gällande lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot droger. Du kan läsa om drogplanen här.