Alla människor är lika mycket värda och ska mötas med samma respekt. Arbetet mot alla former av kränkande behandling och diskriminering ska ständigt vara akutuellt!

Öknaskolan arbetar aktivt förebyggande och främjande mot diskriminering och kränkande behandling, alla ska behandlas lika. I vår plan för likabehandling beskriver och tydliggör vi vårt arbete kring detta. Planen finns  för elever i Fronter, men kan också laddas ned här, som en tillgänglighetspassad PDF. PDF: Öknaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Ordningsregler

Det är vår förhoppning att du ska trivas på skolan och med oss som arbetar här. Avsikten är att alla elever på Öknaskolan ska finna en bra och fungerande skola. Våra ordningsregler finns för elever i Fronter, men kan också laddas ned här, som en tillgänglighetsanpassad PDF. Länk till Öknaskolans ordningsregler 2021.