Kan jag få högskolebehörighet? Självklart!

Efter gymnasiet kan man ha många olika drömmar. Vill du ut i arbetslivet direkt eller kanske studera vidare? För att studera vidare behövs högskolebehörighet vilket innebär att du under gymnasietiden behöver ha läst de ämnen som krävs. Det kan du hos oss på Öknaskolan! 

För att få grundläggande högskolebehörighet krävs det att du läser Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Kurserna hittar du i valbara kurser 100 p samt i det individuella valet samt som utökade kurser.

Planerar du att fortsätta att studera på högskola med naturvetenskaplig inriktning, bör du välja fördjupningsområdeskurser med utgång naturvetenskap. Den ger dig särskild behörighet till vidare studierVissa högskoleutbildningar för att exempelvis bli veterinär, agronom och biolog kräver ytterligare naturvetenskapliga kurser. Dessa har du möjlighet att läsa under ditt individuella val. Känns det förvirrande? Alla dessa val gör du med vår studievägledare efter att du har börjat på skolan.

Fördjupning: Naturvetenskap

Planerar du att fortsätta att studera på högskola med naturvetenskaplig inriktning, bör du välja fördjupningsområdeskursen med utgång naturvetenskap. På Öknaskolan erbjuder vi fördjupningsområdeskursen Naturvetenskap på samtliga inriktningar.

 

Fördjupningsområdeskurser Naturvetenskap

Matematik
Här ingår Matematik 2a och Matematik 3c.
Vissa högskoleutbildningar kräver att du läst Matematik 4. Den kursen kan du välja som individuellt val eller som utökade studier. Matematik 4 krävs bland annat för att läsa vidare till veterinär och agronom, men ger även meritpoäng till andra utbildningsvägar. 

Kemi
Här ingår kursen Kemi 1. Kemi 2 läser du som individuellt val. 

Fysik
Alla elever som valt naturvetenskap som fördjupningsområdeskurs läser kursen Fysik 1b1. Du kan även välja att läsa Fysik 1 b2 som utökad kurs. Fysik 2 kan du välja som individuellt val.