Saknar du betyg och därmed högskolebehörighet?

Introduktionsprogrammet (IMYNB) är ett program för dig som saknar gymnasiebehörighet. På Öknaskolan erbjuder man Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion. Målet med din tid hos oss är att du direkt ska förberedas för arbete inom ett av naturbrukets yrkesområden; lantbruk och bli behörig till ett av de nationella programmen. Möjlighet att komplettera de grundskoleämnen som du saknar behörighet i finns också.

APL och praktik

Under dina tre år har du kanske inte en fullständig gymnasieexamen, men du får både ett gymnasieintyg och praktikomdömen för allt praktiskt arbete du utfört. Under vårterminen i årskurs 1 går du ut på din första APL, sedan löper både APL och praktik under resterande terminer, utefter din studieplan. Målet är att bli förberedd på arbetslivet och att du är anställningsbar efter avslutad utbildning. Vi genomför regelbundna APL-besök där vi följer upp och stämmer av. Vi som skola hjälper till att ordna både APL och praktikplatser.

Förutsättningar

Du bör inte sakna betyg i allt för många ämnen för att hänga med i studierna och följa programmet i övrigt. Viljan och ambitionen samt intresset är egenskaper vi värdesätter högt. Antagningen sker efter bedömning av dina förutsättningar att kunna klara utbildningen. Du och din/dina vårdnadshavare kommer att kallas till intervju. Sedan fattar vår rektor beslutet om antagningen efter
individuella samtal. Antagning görs i mån av plats.

Rätt elev på rätt plats

Yrkesintroduktion är ett individanpassat program som brukar delas in i två delspår. Man kan tillsammans med vår samordnare ta beslutet att  följa klass och alltså läsa yrkeskurser och andra ämnen i samma takt som klasskompisarna. Man kan också tillhöra en arbetsgrupp och arbeta mer praktiskt inom det område man är mest intresserad av. Yrkesämnen läser man i mån av vilja. För oss är det viktigt att du som elev hamnar på rätt plats. Vi erbjuder ett stöd och omhändertagande som är unikt och varje elev är för oss lika viktig. Med vilja och intresse kommer man långt!