Programmet är perfekt för dig som har ett stort intresse för djur och natur. Här kombinerar vi teori och praktik på ett omväxlande och inspirerande sätt. Därför kan ditt klassrum se olika ut, beroende på vilken kurs du läser. Målet är att du efter dina tre år ska ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med till exempel växter, djur, mark, vatten eller skog. Har du kanske ett helt annat yrke i tankarna? Här finns möjligheten till en rolig studietid samtidigt som du förbereder dig för högskolan!

Vad är naturbruk?

Naturbruk innefattar flera olika sorters verksamheter som förvaltar och nyttjar naturens resurser. Det kan till exempel vara livsmedels- och växtproduktion, natur- och landskapsvård, arbete med djur eller arbete med park- och trädgårdsmiljöer eller försäljning av varor och tjänster. Även verksamhet som syftar till rekreation och naturupplevelser ingår. Kort sammanfattat är naturbruksprogrammet en bred utbildning med många olika yrkesutgångar.

Framtiden kräver att naturbrukets olika verksamheter utvecklas genom innovativt tänkande, drivkraft och företagsamhet. Vårt mål är att du efter dina tre år ska ha utvecklat dina förmågor så att du kan bidra med tekniska och biologiska kunskaper i ett lokalt och globalt perspektiv.

APL

Vad du dessutom får om du väljer att plugga på Ökna är en bra utbildning i entreprenörskap. Att starta och driva eget företag
och att kunna marknadsföra sig själv är en viktig konkurrensfördel på arbetsmarknaden i framtiden. Detta får du inte minst genom den sammanlagt 15 veckor långa APL du genomför när du går hos oss. Hos oss är APL uppdelat under alla tre åren. APL är kopplat till kurser och kursmål, därför varierar det mellan inriktningarna när APL är schemalagd.

Vi hjälper dig givetvis med APL-plats! I vårt register har vi över 200 praktikplatser bland företag i vår bransch, både utomlands
och i Sverige. Kanske är det där du får ditt

Poängplan och fördelning

Naturbruksprogrammet innefattar en rad olika kurser som tillsammans ska göra dig anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden. Efter avslutad examen kan du ha totalt 2800 poäng oavsett vilken fördjupning du valt. Dessa ryms i din ordinarie studieplan.
Du väljer tillsammans med vår syv om du vill läsa 2800 eller 2500 poäng. Hos oss finns även möjligheten att läsa naturvetenskaplig fördjupning som finns som programfördjupning på alla inriktningar.

Nyfiken på vilka inriktnings- och fördjupningsområdeskurser vi erbjuder?

Under respektive inriktning finner du kursutbud men också mer information om hur din upplevelse kommer vara på Öknaskolan. 

Har du några frågor?

Du kan alltid ringa eller skriva till oss. Kirsi Östberg, vår studievägledare svarar gärna på dina frågor. 
Tel: 0155 - 26 48 02  kirsi.ostberg@oknaskolan.se