Saknar du betyg och därmed gymnasiebehörighet?

Introduktionsprogrammen är programmen för dig som saknar behörighet till gymnasiets nationella program. På Öknaskolan erbjuder vi yrkesintroduktion (IMYNB) och programinriktat val  (IMVNB). För oss är det viktigt att du som elev hamnar på rätt plats. Varje elev är för oss lika viktig. Med vilja och intresse kommer du långt!

Yrkesintroduktion IMYNB

Målet med IMYNB är att bli förberedd på arbetslivet och att du är anställningsbar inom naturbruk efter avslutad utbildning.
Under dina tre år har du kanske inte en fullständig gymnasieexamen, men du får både ett gymnasieintyg och praktikomdömen för allt praktiskt arbete du utfört!

Under termin ett fram till sportlovet i termin fyra spenderar du dina dagar på skolan. Här får du möjlighet att träna inför kommande praktikperioder och på så sätt kommer du att vara väl förberedd på uppgiften. Utbildningsdelen på skolan genomförs till största delen genom praktisk tillämpning; se, lyssna, öva och utföra.

Resterande tid, nästan tre hela terminer är du som elev ute på praktik. Vi som skola hjälper till att ordna praktikplatser företag inom den gröna sektorn, men även andra verksamheter kan bli aktuella utifrån dina egna önskemål. Vi genomför regelbundna praktikbesök där vi följer upp och stämmer av.

Som elev på IMYNB får du en bred bas i flera delar som rör naturbruk. Det kan vara allt från att lära dig att svetsa, till att serva och köra både trädgårdsmaskiner och traktor. På schemat står bland annat kurser i byggnadsunderhåll som ger dig erfarenhet av byggnadsarbete, och skötsel av utemiljöer där du lär dig sköta parker och andra gröna miljöer. Se gärna kursinnehåll nedan.

Programinriktat val IMVNB

Målet med IMVNB är att du ska förberedas för arbete inom Hästhållning, Trädgård, Djurvård, Naturturism eller Lantbruk och samtidigt bli behörig till naturbruksprogrammet för att i slutändan få en yrkesexamen. Möjlighet att komplettera de grundskoleämnen som du saknar behörighet i finns också.

När du läser IMVNB följer du din klass som går naturbruksprogrammet, och du läser samtliga kurser som tillhör inriktningen. Viljan och ambitionen samt intresset är egenskaper vi värdesätter högt! I programmet ingår 15 veckor APL.

Antagning IMYNB

Intresseanmälan finns på vår hemsida. Antagningen sker efter bedömning av dina förutsättningar att kunna klara utbildningen. Du och din/dina vårdnadshavare kommer att kallas till intervju. Sedan fattar vår rektor beslutet om antagningen efter individuella samtal. Antagning görs i mån av plats.

Antagning IMVNB

Ansökan görs via gymnasiewebben.

Vad är skillnaden mellan IM, PRIV och YI?

Kanske har du hört din syv prata om IM, PRIV och YI? Det kan vara svårt att veta vad som skiljer dessa åt. IM står för Introduktionsprogram och är ett samlingsnamn för en typ av gymnasial utbildning för elever som saknar gymnasiebehörighet.

IMYNB är vad vi kallar YI, det vill säga Yrkesintroduktion. 
IMVNB är vad som kallas PRIV, det vill säga Programinriktat val.

Information och blanketter