Som elev på Lantbruk deltar du i den dagliga driften av jordbruket!
Välj mellan utgång Odling, djur, teknik eller Naturvetenskap.

Med naturen som daglig arbetsplats kan allt hända. Vi kan inte styra vädret eller klimatet. Därför behöver vi anpassa oss och genom att strategiskt planera vårt arbete ökar chanserna och möjligheterna att vi gör rätt sak, i rätt tid och på rätt plats. Idag är vi mer måna om vad vi äter och hur maten och grödorna produceras. Dagens lantbruk måste vara hållbart, vilket vi ständigt arbetar med på Öknaskolan. Vår målsättning är att du ska bli anställningsbar direkt efter examen. Vår övertygelse är att du kan bli det om vi ger dig förutsättningen att bli trygg i dina kunskaper och färdigheter samt ge dig verktygen att känna stolthet över att arbete i en bransch som sitter med lösningarna på många av morgondagens utmaningar.

Hos oss lär du dig att sköta djur, växter och maskiner som finns på svenska gårdar. Kunskaper i biologi och en bra känsla för våra lantbruksdjur ger välmående grödor, djur och därmed ett bättre resultat. Undervisningen sker i ny teknik som är attraktivt för lantbruksbranschen.

En säker och etisk skötsel

I undervisningen utvecklar du en förmåga att sköta lantbruksdjur på ett säkert och etiskt sätt. Djurens behov och välmående är avgörande för verksamhetens produktion. Därför lägger vi stor vikt i djurhälsa, djuretik, djurmiljö, avel och produktkvalitet. I inriktningskurserna utvecklar du dina förmågor att iaktta och tolka lantbruksdjurens beteende, välmående och utveckling. Vi berör även avelskunskaper och reproduktion.

På Öknaskolan och Nynäs slott har vi mjölk-, nöt- och fårproduktion vilket ger dig möjligheten att hantera flera olika lantbruksdjur direkt i skolmiljön. Hos oss är det alltid lätt och nära  att praktiskt pröva det du lär dig i lektionssalen. Vi berör även underhåll och reparationer av maskiner och redskap, samt ger dig stor praktisk erfarenhet i att köra och manövrera olika lantbruksmaskiner. Du får även stor inblick i växtodling och får fördjupade kunskaper om olika odlade växter samt samspelet mellan växter och klimat.

Framtiden är ljus

Det här är linjen för dig som tänker dig en framtid inom lantbruk. Lantbruket i Sverige behöver arbetskraft med bred utbildning och därför får du även läsa ekonomi och entreprenörskap hos oss. Du kan också bli agrotekniker eller läsa vidare till andra yrken som kräver naturvetenskaplig högskolebehörighet. Den sammanlagt 15 veckor långa APL ger dig stor erfarenhet i arbetslivet redan under din skoltid. Vi samarbetar med praktikgårdar både i Sverige och utomlands!

 

 

Programplan