För dig som vill möta och bedriva turism i djupa skogar, berg, skärgård och åkerlandskap.
Välj mellan utgång Naturguide inom jakt, fiske och skog eller Naturvetenskap.

Som elev hos oss får du mycket goda kunskaper  inom allt från ledarskap till  natur- och landskapsvård. Under utbildningens gång får du förmågan att förmedla naturens mångfald till olika typer av besökare. Oavsett storlek och ålder på gruppen, tränar du på att dela med dig av dina erfarenheter och ger dem en naturupplevelse de sent kommer att glömma. Tillsammans med skolans duktiga och erfarna natur- och friluftsguider kan du vara säker på att få en stabil grund. Skolan har klassuppsättningar av tält, stormkök och ryggsäckar som kommer  att användas när du lär dig hantera redskap och utrustning. Det sker även ett nära samarbete  med andra etablerade aktörer inom branschen.

Med hela naturen som klassrum

Sörmland är ett av de viltrikaste landskapen i Sverige. På våra marker kan du möta och delta i natur- och viltförvaltning av sex klövviltarter i vilt tillstånd; älg, kronvilt, dovvilt, rådjur, mufflon och vildsvin samt naturligtvis ett antal småviltarter. I ditt dagliga klassrum möter du ett omväxlande landskap med djupa skogar och åkrar, berg, skärgård- och åkerlandskap där vi bedriver både jordbruk, aktiv jakt och viltvård samt besöksnäring. Totalt innefattar  det även 4 500 ha jaktmark varav 700 ha är fiskevatten med bland annat gös och havsöring. På fritiden finns möjlighet att låna skolans roddbåt för att fiska!

En stark bransch

Naturturism är en stark bransch där många arbetstillfällen ges. Den innefattar yrken där du verkligen växer som person! Inriktningen passar även dig som siktar mot fortsatta studier till exempelvis viltmästare, viltförvaltare eller kanske har någon av skogsutbildningarna som mål. Även om du inte väljer att studera vidare har du möjlighet och kunskaper att jobba inom yrken som exempelvis turistentreprenör, viltvårdare,  säljare av natur- och friluftsprodukter, eller natur- och friluftsguide. Vårt mål är att du efter dina tre år hos oss ska vara anställningsbar hela året. Därför ger vi dig möjligheten att ta förarbevis för att köra terränghjulingar i skog och mark,  motor- och röjmotorsågskort och utbildning i HLR.

Erfarenheter från flera håll

 APL:n är viktig som kunskapskälla och inspiration både för elever och lärare. Många elever har också på detta sätt knutit kontakter som senare gett arbete och anställning. Den sammanlagt 15 veckor långa APL ger dig stor erfarenhet i arbetslivet redan under din skoltid. Vi samarbetar med APL-platser både i Sverige och utomlands!

 

Programplan